• checkRask levering
  • checkFraktfritt over 5000,- eks. mva.
  • checkNorsk leverandør, ingen avgifter

KJØPSBETINGELSER

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Når du gjennomfører et kjøp på forhandler.cacas.no aksepterer du våre kjøpsbetingelser og det inngås en bindende avtale mellom Cacas AS og deg som kunde.

2. Partene

forhandler.cacas.no selger kun til virksomheter som er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Vi forbeholder oss retten til forhåndsgodkjenne din virksomhet som forhandler.

Selger

Firmanavn: Cacas AS
Postadresse: PB 114, 1411 Kolbotn
E-mail:post@cacas.no
Telefon: 22 47 33 90
Organisasjonsnummer: 967 426 164

Kjøper

Kjøper er den virksomheten som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Alle priser er oppgitt ekskludert merverdiavgift.

Vi tar forbehold om prisendringer og prisfeil på våre produkter.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Betaling for varene skjer med faktura eller forhåndsbetaling. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente og purregebyr.

6. Levering og frakt

Alle bestillinger effektueres omgående for levering. Levering er skjedd når selgeren har overlevert varene til befrakter.

Cacas AS bruker PostNord og Bring til levering av varer. Normal leveringstid er 1-4 virkedager.

Vår fraktfri grense er 5000,- eks.mva. Vi har en flat frakt på 300,-, i mange tilfeller legges denne på etter at ordren er bestilt på nett.

7. Risikoen for varen

Hvis annet ikke er avtalt, går risikoen for varen over på kjøper når selger har levert varen til befrakter.

8. Angrerett

Det er ingen angre- eller returrett for varer kjøpt på forhandler.cacas.no.

9. Leveransevilkår

Vi etterstreber å levere din bestilling så raskt som mulig. Leveringstid er normalt 1-4 virkedager, men leveringer til for eksempel lengre nord i Norge kan det ta lengre tid. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos Cacas AS eller vår samarbeidspartner på frakt.

Som kunde plikter du å følge med på status på din forsendelse. Cacas AS er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke.

Dersom du ikke er tilgjengelig for utlevering av varer, henter ut varene eller nekter å motta dem, vil varene bli returnert til oss for din regning.

10. Mangel ved varen – reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede varer

Dersom kjøperen unnlater å hente varer, belaster kjøper med et gebyr som dekker alle fraktutgifter og administrasjonskostnader.

12. Produktinformasjon

Cacas AS tar forbehold om feil i oppgitt produktinformasjon.

Bilder er illustrative og har annen fargegjengivelse på skjerm enn i virkeligheten.

© 1993 - 2021 Cacas. All rights reserved.